Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Sodyum metabisulfit testi Orak hücreli anemi için tarama testidir


Sodyum metabisülfit testi için lamda bir damla kan ile % 2'lik taze reaktif karıştırılır. Orak hücre anemisi ya da taşıyıcılığında birkaç dakikada kırmızı hücrelerin çoğu oraklaşır.

Diğer bir test, Sickledex testidir. Bu testte 2 µ/L kanın 2 mi sodyum dithionite reaktifi ile karıştırılması sonucunda bulanıklaşma olması pozitif kabul edilir.