Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Spitz (spindel ve epiteloid hücreli) nevüs; makroskopik olarak hemajiomlarla karışırlar

Melanocytic lesions. Pathology