Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Spora yakın yapıları olan bakteriler; Aerop Nocardia' lar, Aaaerob Actinomyces' ler ve Coxiella burnetti