Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Stroke volüm: Enddiyastolik volüm-Endsistolik volüm "120-50= 70cc"