Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Suprakardiyak tip total puımoner venöz dönüş anomalisi; Superior vena cavaya açılan pulmoner venler üstte geniş bir kontur oluştururlar ki bu görüntüye kardan adam görünümü denir.