Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Surfaktan ile ilgili patolojilerden hangisinde surfaktan alveolde artar; Pulmoner alveoler proteinoz


Surfaktan ile ilgili patolojiler;


1-Infant respiratory distress syndrome (IRDS) 

2-Congenital surfactant deficiency

3-Pulmonary alveolar proteinosis; surfaktan artışı ile karekterizedir. Alveolde surfactant-derived lipoprotein birikir.

4-Surfactant metabolism dysfunction