Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Tüberküloz plörezisinde pH genelde < 7.3 olur, 7.4’ün üzeri tbc’yi ekarte ettirir. Adenozin deaminaz düzeyi yüksektir (>40 IU), glukoz düşük olur.