Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Tüm kurşun yaralanmalarında; kurşun batına nafiz ise laparotomi yapılır ancak sağ üst kadranda ilk önce hasta stabil ise BT önerilir.


Karın sağ üst kadranda penetran kurşun yaralanması nedeniyle acil servise getirilen bir hastanın ilk değerlendirmesinde hemodinamik parametreleri stabil bulunuyor.

Bu hastada öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Karın bilgisayarlı tomografisi
B) Tanısal peritoneal lavaj
C) Lokal yara eksplorasyonu
D) Laparotomi
E) FAST (Focused abdominal sonography)

CEVAP: A