Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Tümör hücrelerinde warburg etkisinden esas sorumlu olan ajan; MYCWARBURG ETKİSİ; Tümör hücrelerinin ortam bulunan bol oksijene rağmen oksidatif fosforilasyon yapmayıp glukozu alarak aerobik 
glikoliz ile onu laktata çevirmesidir. Yani tümör hücreleri glukoz aç hücrelerdir. Hatta bu warburg etkisinin özelliği ile PET tarama yöntemi geliştirilmiştir(f-fluorodeoxglukoz verilir.)

Warburg etkisinden sorumlu olanlar MYC, PI3K/AKT yolağı ve reseptör tirozin kinaz aktivasyonudur.

PTEN, STK11 ve P53 warburg etkisini inhibe ederler

THE ANSWER – Sugar Metabolism in Cancer Cells: The Warburg Effect