Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

TGF-B, aktivin, inhibin serin ve treonin kinazı kullanır. İnsülin, büyüme faktörleri (IGF-1, EGF, FGF, PDGF) tirozin kinaza bağlı reseptörleri kullanırlar.