Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

TIRADS klasifikasyonu ile tiroid nodülüne yaklaşım