Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

TLR (toll like receptors = çan benzeri reseptörler) kalıp tanıma reseptörüdür yani "Damage-associated molecular pattern"
 
 
I-Protein DAMP'ler
 

 

1-"High-mobility group box 1" Yüksek mobilite grup kutusu 1: TLR, TLR4, TLR9 ve RAGE'ye (gelişmiş glikasyon son ürünleri için reseptör) bağlanarak NF-kB yolunu aktive ederek inflamasyonu indüklediği bilinmektedir. HMGB1 ayrıca CD80, CD83, CD86 ve CD11c'nin yukarı regülasyonu yoluyla dendritik hücre olgunlaşmasını ve miyeloid hücrelerde (IL-1, TNF-a, IL-6, IL-8) diğer pro-inflamatuar sitokinlerin üretimini indükleyebilir ve endotel hücrelerinde hücre yapışma moleküllerinin (ICAM-1, VCAM-1) artan ekspresyonuna yol açabilir.

 

2-DNA ve RNA: Çekirdek veya mitokondri dışında herhangi bir yerde DNA varlığı, bir DAMP olarak algılanır ve hücresel aktivasyonu ve immünoreaktiviteyi yönlendiren TLR9 ve DAI'nin aracılık ettiği yanıtları tetikler. Benzer şekilde, UVB'ye maruz kalan keratinositlerden salınan hasarlı RNA'lar, sağlam keratinositler üzerinde TLR3'ü aktive eder. TLR3 aktivasyonu, güneş yanığı ile ilişkili kutanöz inflamasyonu başlatan TNF-alfa ve IL-6 üretimini uyarır.

3-S100 proteinleri: S100, hücre proliferasyonu, farklılaşması, göçü ve enerji metabolizması dahil olmak üzere çeşitli işlevlere sahiptir, ayrıca fagositlerden salındıktan sonra reseptörleriyle (TLR2, TLR4, RAGE) etkileşime girerek DAMP'ler olarak hareket ederler.

4-Mono- ve polisakkaritler: Bağışıklık sisteminin hyaluronan parçalarını tanıma yeteneği, DAMP'lerin şekerlerden nasıl yapılabileceğinin bir örneğidir.

II-Protein Olmayan DAMP'ler

Purin metabolitleri: Hücre dışı boşluğa ulaşan nükleotidler (örneğin ATP) ve nükleositler (örneğin adenosin), purinerjik reseptörler aracılığıyla sinyal göndererek tehlike sinyalleri olarak da hizmet edebilir. Hücre dışı ATP, P2X7 reseptörleri aracılığıyla sinyal göndererek mast hücre degranülasyonunu tetikler. Benzer şekilde adenosin, P1 reseptörleri aracılığıyla degranülasyonu tetikler. Ürik asit ayrıca yaralı hücreler tarafından salınan endojen bir tehlike sinyalidir. Pürin metabolitleri olan adenosin trifosfat (ATP) ve ürik asit, NLR ailesini, IL-1 in ve IL-18'i indüklemek için (NLRP) 3 inflammasom içeren pirin alanını aktive eder.