Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Tamponat, Konstriktif perikardit ve restriktif KMP ayırıcı tanısı