Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Tavaborol: oksaborol türevidir. Lözil-tRNA sentazı ve protein sentezini baskılayarak fungusit etki oluşturur. Onikomikoz tedavisinde topikal kullanılır


Tavaborole, ticari adı, Kerydin, fungal leucyl-tRNA synthetase inhibitörüdür.

Tavaborole onychomycosis tedavisinde kullanılır.