Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Taze kan örneği santrifüj edildikten sonra oluşan tabakaların aşağıdan yukarıya doğru sayımı; Çökelmiş eritrosit, buffy coat, plazma


Tam kan bileşimi aşağıdan yukarıya doğru;

1- En altta çökelmiş eritrosit (%44)

2- Ortada buffy coat (sarımtırak örtü) (%1),  lökosit ve trombositlerden oluşan ince sarımtırak örtü

3- En üstte plazma (%55)