Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Tazemetostat; potent selective EZH2 inhibitorü olup epithelioid sarcoma tedavisinde kullanılır.

Bir şunu diyen bir yazı 'Tazemetostat Mechanism of action (s) Enhancer of zeste homolog2 (EZ2) inhibitor.  Yanlış düzenlenen EZH2 enzim aktivitesi, hücre proliferasyonunu kontrol eden zayıf düzenlenmiş genlere neden olur.  proliferatio Belirtilen metastatik veya lokal olarak ilerlemiş epiteloidler tam rezeksiyon için telgraf edilebilir.  Gösterge (ler) Doz 800 mg PO BID;  hastalık ilerleyene kadar devam edin kabul edilemez toksisite Yan Etkiler Etkiler Ağrı, Hemoglobinde azalma, Yorgunluk, Lenfositlerde azalma.  Dr-Rashid'in İlaç Güncellemeleri IMPA 'görseli olabilir