Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Telotristat etil: Karsinoid sendromda diyare tedavisinde kullanılı r. Triptofan hidroksilaz enzimini baskılayarak serotonin sentezini baskılar.


Klofelemer: Bağırsakta kistik fıbrozis transmembran ileti düzenleyici (CFTR) kanal inhibitörüdür. Antiviral ilaca bağlı diyare tedavisinde kullanılır.

Bizmut subsalisilat:
Turist diyaresinde kullanılır.

Telotristat etil:
Karsinoid sendromda diyare tedavisinde kullanılır. Triptofan hidroksilaz enzimini baskılayarak serotonin sentezini baskılar.

Rifaksimin:
lrritabl bağırsak h astalığında (18S) diyare tedavisinde kullanılan antibiyotiktir.

Atosetronlsilansetron: lrritabl bağırsak hastalığında (18S) diyare tedavisinde kullanılan 5-HT3 reseptör antagonistleridir.