Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Tip 1 DM (Diabetes Mellitus) ve otoimmün tiroid hastalığı olan kadınlarda ortaya çıkan meme hastalığı; Lenfositik mastopati


DM ve otoimmün tiroidit nedeniyle takipli olan 36 yaşında kadın hastaya memede ele gelen sert kitle nedeniyle biyopsi yapılmış, duktuslarda ve kollojen dokuda artışa eşlik eden mononükleer hücreler saptanmıştır. Bu hasta için en olası patoloji nedir?

A) T hücreli lenfoma
B) B hücreli lenfoma
C) Duktal ektazi
D) Lenfositik mastopati

E) Mastositoz

CEVAP: D

Meme hastalıklarının bir çoğu kitle etkisi yapabilir. Ancak hastada başka otoimmün hastalıkların olması ve mononükleer hücreli histoloji lenfosittik mastopati lehine bir bulgudur. Lenfomaların kitle etkisi yapması ve sert odaklar oluşturması nadirdir.Daha ileri yaşlarda ortaya çıkarlar.Duktal ektazi multipar kadınlarda görülen ağrısız meme patolojisidir.