Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Tip I Aşırı Duyarlılık ReaksiyonuTİP I ANAFLAKTOİD HİPERSENSİTİVİTE

Prototipi bronşial astımdır. IgE aracılığı ile oluşur.

Patogenez:

Eksojen bir antijen vücuda girer. Antijen sunabilen makrofajlar yardımı ile ya da direkt olarak T hücrelerine ulaşır.

Th2 hücrelerinden salınan sitokinler (IL-4, IL-5 ve IL-13) B hücrelerinden lgE yapımını sağlar, olaya mast hücreleri ve eozinofillerde katılır. Böylece mast hücreleri ve bazofiller sensitize hale gelir. Mast hücrelerinin yüzeyini antijene spesifik lgE'ler kaplar. Aynı antijenle tekrar karşılaşılır ise direkt olarak antijen mast hücre üzerinde bulunan lgE Fc reseptörlerine oturarak mast hücre degranülasyonuna neden olur.

Mast hücre degranülasyonu sonucu olarak düz kas kontraksiyonu, vazodilatasyon, Vasküler permeabilite artışı, ödem ve bronkokonstruksiyon gelişir. Lokal ize reaksiyonlarda ise antijene maruz kalma yerine göre ürtiker, diyare ve astım şeklinde görülebilir.

Kısacası anaflaktoid tip hipersensitivite reaksiyonu önceden sensitize mast hücrelerinin yüzeyinde antikor-antijen etkileşimi sonucu ani gelişen bir reaksiyondur.

Tip 1 aşırı duyarlılık iki fazlı reaksiyon gösterir:

1- Başlangıç (hızlı) faz: Antijene maruz kalmayı takiben 5 - 60 dakika sonra başlar ve kısa sürer.

2- Geç faz: Antijenle karşılaşmadan 2 - 8 saat sonra başlar ve günler sonra son bulur. İnflamatuar hücre infiltrasyonu ve doku hasarı ile karakterizedir.

Atopi: İnhale edilen veya GIS ile alınan allerjenlerle oluşan lokalize anaflaksiye kalıtsal yatkınlık durumuna atopi denir .