Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Tip-1 Sliding (kayıcı) özofageal hernisi olan insanların çoğu asemptomatiktir.


Kardiyanın yukarıya, arka mediastene doğru yer değiştirmesi ile karakterizedir. En sık görülen özofageal herni tipidir. Semptomlar genellikle GÖR’e bağlı fonksiyonel anormalliklerden dolayı gelişir. Asemptomatik ise tedavi gerektirmez.

Hiatal Herni Nedir? | turkcerrahi.com