Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Tiroid hormonlarının kalp kası hücrelerine olan etkileri incelendiğinde, hangisinin gen ekspresyonu inhibe edilir