Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Tiroid nodülü tespit edilen hastada öncelikle TSH istenir.


Tiroid nodülü saptanan bir hastada ilk olarak TSH düzeyine bakılmalıdır. TSH düşük ise ilk yapılması gereken işlem, tiroid sintigrafisidir. TSH normal veya yüksek ise ilk yapılması gereken işlem, tanısal USG ve sonrasında ince iğne biyopsisidir.