Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Tiroidin piramidal lobu (Lalouette piramidi 5 olarak da bilinir), tiroid isthmusundan kaynaklanan üstün bir tiroid dokusu şeridini temsil eden normal bir anatomik varyanttır. Üçüncü bir tiroid lobu olarak görülür ve nüfusun% 10-30'unda bulunur.