Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Tirozinemi tip 1de idrar ve serumda süksinilaseton artar