Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Tobramisin Kistik Fibrozisli hastalarda Pseudomonas tedavisinde inhaler yolla kullanılır. Amikasin adenilasyon, asetilasyon ve fosforilasyon ile inaktivasyona karşı en dirençli olandır.