Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Tokilizumab: IL-6 ya bağlanan rekombinant İgG1 yapısında antikordur. Romatoid artritte kullanılır. Artmış sekonder enfeksiyon riski görülür