Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Tolbutamid ve Klorpropamid: Sülfonilüre grubundandır. Disülfiram benzeri reaksiyona sebep olduğu için alkol bağımlısı kişilerde kullanılmamalıdır