Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Tolosa Hunt sendromu: Kavernöz sinüsün aseptik tromboflebiti (+)