Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Tonsiller herniasyon: Mortalite riski en yüksek olan, Kranioservikal bası oluşturabilir