Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Total mide asit salgısında miktar olarak histamin- 2 reseptörleri her zaman öndedir. Ancak birim başına en fazla asit salgılatan asetilkolindi
Mide asit salgısını birim başına en önemli uyaran aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gastrin
B) Asetilkolin (vagus)
C) Histamin 1 reseptörleri
D) Serotonın
E) Leptin

CEVAP: B

Mide asit salgısının en önemli uyaranı nervus vagus aracılığıyla ile asetilkolindir.

Asetilkolin dışında Gastrin ve histaminin de mide asit salıgısına katkısı vardır.

Total mide asit salgısında miktar olarak histamin- 2 reseptörleri her zaman öndedir. Ancak birim başına en fazla asit salgılatan asetilkolindir.