Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Traneksamik asit antifibrinolitik bir ajandır. Koroner arter by-pass grafl ameliyatında endikedir. Kalça ve diz artroplastisi ameliyatında endikedir. Traneksamik asit, plazminojen aktivasyonunu ve plazmin etkisini inhibe eder.


lntravasküler pıhtılaşma vartığında, kazanılmış renkli görme bozukluklarında ve anevrizmal subaraknoid kanaması olan hastalarda kullanımı kontrendikedir.

Traneksamik asit antifibrinolitik bir ajandır. Koroner arter by-pass grafl, ortotopik karaciğer t ransplantasyonu, kalça ve diz artroplastisi ve kanamalı bazı diğer ameliyatlarda kanamayı ve transfüzyon ihtiyacını azaltmak için etkin şekilde kullanılır.

Traneksamik asit, plazminojen aktivasyonunun ve plazmin etkisini inhibe eder. Pıhtı yıkımını in hibe eder ama yeni pıhtı oluşmasını engellemez. Trombosit agregasyonunu bozmaz; trombosrt sayısı ve koagülasyon parametrelerini etkilemez. in vitro olarak aminokaproik asitten 10 kat daha etkilidir. özellikle travma hastalarında kullanımının güvenilirliği değerlendirilmiştir.

Yapılan geniş çok merkezli çalışmalarda, özellikle travma veya yaralanmadan hemen sonra, ilk 1-3 saat içinde kullanıldığında kanamaya bağlı mortaliteyi %21, toplam mortaliteyi ise %9 azalttığı gösterilmiştir.

Aktif kanaması olup gösterilmiş fibrinolizi olan travma hastalarında kullanımı artmaktadır. Bazen tromboembolik olaylara neden olabildiği için intravasküler pıhtılaşma vartığında, kazan ılmış renkli görme bozukluklarında ve anevrizma! subaraknoid kanaması olan hastalarda kullanımı kontrendikedir.