Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Trans-abdominal kuldoplasti (Moscowitz, Halban) operasyonu enterosel tedavisinde yapılır.

PPT - Apikal prolapsus cerrahisinde operasyon seçimi nasıl  kişiselleştirilir? PowerPoint Presentation - ID:4171786