Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Translasyon evresinde protein sentezinin uzamasını durduran yapı; Sinyal tanıma partikülü (SRP)


Protein sentezinin translasyon evresinde SRP molekülünün endoplazmik retikulum membranındaki SRP reseptörlerine bağlanmasıyla durur.

Diversity and selectivity in mRNA translation on the endoplasmic reticulum  | Nature Reviews Molecular Cell Biology