Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Travmada batında en sık yaralanan organlar; Künt Travmada: Dalak-Karaciğer *Penetran Travmada: İnce barsak Hem künt hem de penetran yaralanmada en sık yaralanan organ toplamda bakıldığında Dalak ve karaciğerdir


Penetran karın yaralanmalarında en sık yaralanan organ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karaciğer
B) Mide
C) Kalın bağırsak
D) İnce bağırsak
E) Böbrek 

CEVAP: D