Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Trigonum suboccipitale'de yeralan kaslardan m. obliquus capitis inferior atlas ile axis arasında yer almakta olup, os occipitale’ye tutunmaz


Trigonum suboccipitale sınırları:


1- Medial: M. rectus capitis posterior major
2- Lateral: M. obliquus capitis superior
3- İnferior: M. obliquus capitis inferior

Bu kaslardan m. obliquus capitis inferior atlas ile axis arasında yer almakta olup, os occipitale’ye tutunmaz