Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Trilostan - 3 Beta hidroksi steroid dehidrogenaz enzim inhibisyonu, Abirateron - 17alfa hidroksilaz ve 17,20 liyaz inhibisyonu yapar.