Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Trimetoprim toplayıcı tübüllerde ENaC kanalını inhibe ederek hiperkalemi gelişmesine sebep olur.