Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Troidit tiplerinden hangisi hem klinik hem de makroskopik olarak anaplastik troid kanseri ile karışır; Riedel troiditi