Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Ubikuitin hatalı katlanmış proteinleri veya virüs tarafından kodlanmış proteinleri işaretleyip proteozoma yönlendirir.