Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Umbilikal kord genellikle postnatal 10-14. günde düşer. Umbilikal kordun geç düşmesi durumunda öncelikle akla faktör 13 eksilkliği gelmelidir (diğer düşünülmesi gereken hastalıklar: lökosit adezyon defekti, konjenital hipotiroidi).