Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Ustekinumab: IL-23 ve IL-12 sitokinlerine bağlanan monoklonal antikordur.

Juan Ovalles MD, PhD on Twitter: "Ustekinumab, an Interleukin-12/23  Inhibitor, a potential new treatment for #Lupus #ACR18… "
Ustekinumab; Fototerapi veya sistemik tedavi uygulanması düşünülen yetişkinlerde orta şiddetli veya şiddetli plak tipi psöriyazis' in tedavisinde kullanlan bir IL-12 ve IL-23antagonistidir.

Ustekinumab, ABD'de fda tarafından eylül 2009'da onaylanmıştır.

Beşeri tıbbi ürünün adı Stelara' dır.

Ustekinumab'ın crohn hastalığında kullanımı da araştırılmaktadır.

Ustekinumab Overview - Creative Biolabs