Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

V. Cholera El-tor biyotipinin özellikleri