Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Vena Kava Süperior Sendromunun Erişkinlerde en sık nedeni akciğer küçük hücreli karsinomudur. Çocuklarda en sık nedeni T hücreli Lenfoblastik lenfomadır.

Vena kava superior sendromuna yol açan akciğer kanseri alt tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Büyük hücreli akciğer kanseri

B) Akciğer adenokarsinomu

C) Skuamöz hücreli akciğer kanseri

D) Küçük hücreli akciğer kanseri

E) Karsinoid tümör

Vena Kava Süperior Sendromu

Etyolojisinde %80-85 malign, %10-15 kadar da mediastinal fibrozis, tüberküloz ve buna benzer benign nedenler yer almaktadır.

Erişkinlerde en sık nedeni akciğer küçük hücreli karsinomudur. Çocuklarda en sık nedeni T hücreli Lenfoblastik lenfomadır.

Hastalar nefes darlığı ve pelerin tarzında ödem şikayetiyle başvururlar.

İlk olarak iki yönlü akciğer grafisi tercih edilmelidir ancak en güvenilir tetkik BT’dir. Tedavisinde tuz kısıtlama, diüretikler, steroidler ve kemoradyoterapi düşünülmelidir.