Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Vena cardinalis communis sinistranın kalıntısı olup, sol atriyum arkasında seyireden kalp veni; vena obligua atrii sinistri