Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Vena kava sendromunda, kitle basısından dolayı boyun venöz dolgunluğu olur ama hiçbir boyun ven dalgası görülemez.


VENA KAVA SÜPERİOR SENDROMU


Vena kava superior'un tıkanması ile oluşur. Baş, boyun ve üst ekstremiteden gelen venöz kan geriye doğru göllenir ve buna bağlı olarak boyun venöz dolgunluğu (boyunda venöz pulsasyonlar alınmaz), yüz, boyun ve kollarda pelerin tarzında ödem ve göğüs duvarında venöz kollateraller izlenir.

Etiyolojide son yıllarda benign durumlarda (Katater, pace makerkar takılması sonrası) artış olmakla birlikte toplamda en sık neden malignitelerdir.

Maligniteler içinde, küçük hücreli akciğer kanseri ve skuamoz hücreli akciğer kanseri tüm va kaların %85'inden sorumludur.

En karakteristik akciğer grafısi bulgusu özellikle sağ üst mediastende genişlemedir.

Tedavisi kanser etiyolojisine göre kemoterapi veya radyoterapidir.