Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Vena splenica yada Vena lienalis; Dalak hilumunda beş veya altı dalı n birleşmesi ile oluşur. Cauda pancreatis ve arteria splenica ile birlikte ligamentum splenorenale (ligamentum lienorenale) içindedir.


Vena Splenica yada Vena Lienalis 


Dalak hilumunda beş veya altı dalı n birleşmesi ile oluşur. Cauda pancreatis ve arteria splenica ile birlikte ligamentum splenorenale (ligamentum lienorenale) içindedir. Sol böbrek, sol renal damarlar ve arteria mesenterica superior'un önünden, corpus pancreatis'in arkasından geçer. Collum pancreatis'in arkasında vena mesenterica superior ile birleşerek vena portae hepatis'i oluşturur.

Venae pancreaticae
, venae gastricae breves, vena gastroomentalis (gastroepiploica) sinistra ve vena mesenterica inferior'u alır.

Vena gastrica sinistra, direkt olarak vena portae hepatis'e açılır.