Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Ventriküler aksiyon potansiyelinin hangi fazında sodyum iyonunun içe doğru hareketi olur; faz 0