Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Vertebral artery flow volume normal value; 100-300 ml:dk