Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Vinkristinin en sık yan etkisi periferalnöropatidir ve düşük ayak gelişmesi ilacın en sık kesilmesinin en sık sebebidir. Vinka alkaloidleri metafaz arrestine yol açarlar, yani M fazına spesifiktiler.