Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Vinorelbin


Vinorelbin
çok potent antitümör özelliklere sahip, meme ve akciğeri kanseri tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Son yıllarda yayınlanan bazı anekdotal vakalarda pediatrik optik gliomlarda ve pons (beyin sapı) gliomlarında terapötik etki gösterdiğine dair bulgular mevcuttur. Vinorelbin, farklı mekanizmalar ile tümör hücrelerini öldürür.

Tümör hücre iskeletindeki mikrotubul proteinlerini parçalayarak, mitotik apoptoz denen özel bir hücre ölümü tetikler. Vinorelbin’in diğer kemoterapi ajanlarında çok nadir gözlenen bir yan etkisi vardır; infüzyonu esnasında tümörün bulunduğu alanda çok kuvvetli bir ağrı meydana getirir.

Ağrı bir yangı reaksiyonudur ve prostaglandin’ler yangı reaksiyonlarının ana yönlendiricisidir. Biz kendi deneysel hücre kültürü modellerimizde ağrı kesici ilaçların vinorelbin’in antikanser özelliklerini azalttığını gösterdik. Dolayısı ile vinorelbin uygularken ağrı kesici ilaçlar kullanılmamalıdır.

Vinorelbin ayrıca damar endotel hücrelerinde immün stimülan bir protein olan TLR4’ün sentezini uyarır ve apoptosis (programlanmış hücre ölümü başlatır).

Klinikte bugüne kadar en fazla etkisi kanıtlanmış immün stimülanların (BCG aşısı, monophosphoryl lipid A and picibanil (OKT-432)) TLR4-uyarıcısı olduğu bilgisinden yola çıkarak, vinorelbin’in özellikle immün uyarıcı tedaviler ile birlikte kullanımının sinerjistik antikanser etkiler gösterebileceğini düşünüyoruz.